×

MTVA Euro 2016 játékszabályzat

1.1.             A nyereményjáték szervezője:

Az „MTVA #veletekvagyunk játék – Nyerj páros belépőjegyet és utazást a német-magyar felkészülési mérkőzésre!” (a továbbiakban: Játék) szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; a továbbiakban: Szervező).

 

1.2.             A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos) és megfelel a Jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos az online regisztrációval elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

1.3.             A játék célja:

A kétszemélyes belépőjegyek és utazás valamint a napi nyeremények kisorsolása azon játékosok között, akik helyesen válaszolnak az M4 Sport közszolgálati csatornán elhangzó kérdésre, és helyes válaszukat elküldik a játék adott napján az m4sport.hu/ebjatek oldalon keresztül. A képernyőn, a rádióban, a sajtóban és az interneten is alkalmazható promóciós eszköz, célja, hogy megszólítsa és mozgósítsa a fiatal férfi közönséget, növelje az M4 Sport márka ismertségét és új értékeket kapcsoljon hozzá, valamint promotálja a magyar labdarúgó válogatott EB felkészülési mérkőzéseinek közvetítését az M4 Sport csatornán.

 

1.4.             A játék időtartama, gyakorisága:

A Játék 2016. május 02. napjától 2016. május 13. napjáig tart, napi gyakorisággal.

 

1.5.             A játék leírása:

Az Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott tagjaihoz és szövetségi kapitányához kapcsolódó kérdésre kell válaszolniuk az M4 Sport nézőinek valamint az m4sport.hu oldal látogatóinak az m4sport.hu/ebjatek weboldalon 2016. május 02. és 13. napjai között a játékra történő regisztrációt követően ahhoz, hogy bekerüljenek a napi sorsolásba.

A napi egy kérdésre adandó helyes választ három lehetőség közül kell kiválasztaniuk az m4sport.hu/ebjatek oldalon és regisztrációjukkal (melyet előzetesen is megejthetnek 2016. április 04. napjától) együtt elküldeni a választ az aznapi kérdésre este 19 óráig bezárólag.

 

Az M4 Sport műsorfolyamában naponta több alkalommal (legalább négyszer a 12.00-19.00 közötti műsorsávban) is megjelenik a válogatott játékosokat és szövetségi kapitányt bemutató spot és a játékhoz tartozó kérdés, valamint az m4sport.hu/ebjatek oldalon is megtekinthető a televízióban leadott sorozat és az adott napi kérés minden nap 18 órától.

 

Példa:

Gera Zoltán hány gólt szerzett a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokság selejtező sorozatában?

A – 2

B – 1

C – 3

A sorsolásra jogosító válasz így: 1

 

1.6.             Nyeremények:

- Fődíj: 3 db páros belépőjegy a német-magyar mérkőzésre az Magyar Labdarúgó Szövetség felajánlásából, melynek tartalma:

-  utazás 2 fő részére Gelsenkirchenbe (érkezés: 2016.június 04. – távozás: 2016. június 05.)

- A Németország – Magyarország EB felkészülési mérkőzésre szóló jegy – 2016. június 04.

Az 1 db páros VIP jegyet azok között sorsoljuk ki, akik regisztráltak az m4sport.hu/ebjatek weboldalon a játékra április 04. és május 13. napjai között, és a játék időtartama alatt legalább egy alkalommal helyes választ küldtek a feltett kérdésre az m4sport.hu/ebjatek felületen.

 

-          Napi nyeremények: 12 db napi ajándékcsomag, melynek tartalma:

12x1 db Carlsberg ajándékcsomag:

-          1 tálca (x24) Carlsberg 0,33 üveg

-          1 db UEFA Carlsberg pohár szett (x6)

-          1db sörnyítóval ellátott Carlsberg nyakpánt

-          1 db Carlsberg mini stresszlabda

-          1 db Carlsberg EB kalap

-          1 db Carlsberg napszemüveg

 

12*2 db belépőjegy a 05.20-ai Magyarország – Elefántcsontpart felkészülési mérkőzésre a Groupama Arénába

12*2 db belépőjegy a 05.22-ei Bon Voyage fesztiválra, a Budapest Parkba.

A 12 db napi ajándékcsomag közül naponta egyet azok között sorsoljuk ki, akik regisztráltak az m4sport.hu/ebjatek weboldalon a játékra, és adott napon helyes választ küldtek az aznap feltett kérdésre az m4sport.hu/ebjatek felületen 19 óráig.

 

 

1.7.             Sorsolás, eredményhirdetés:

A napi nyertes kiválasztása sorsolás útján, közjegyző jelenlétében történik minden nap 19:30 órakor az MTVA székházában. A napi nyertes bejelentése pedig az M4 aktuális élő műsorában naponta 20.00 körüli időpontban valósul meg

Az 3 db páros német – magyar felkészülési mérkőzés belépőjegyeinek sorsolásának időpontja: 2016. május 16. napja 20:00 körül élő adásban.

 

1.8.             A nyeremények átvétele:

A napi nyeremények átvételére a játék lezárása után, a játék során regisztrált e-mail címen történt előzetes egyeztetést követően személyesen az alábbi címen: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. vagy a nyertes által megadott címre történő postázással van lehetőség.

 

A főnyeremény átvételére ugyancsak a játék lezárása után, a játék során regisztrált e-mail címen történt előzetes egyeztetést követően, személyesen történik. Az átadásról kép és hangfelvétel készül, amely felvételek rögzítéséhez és felhasználásához a nyertes a játékra történő jelentkezésével egyidejűleg hozzájárul.

Szervező kifejezetten felhívja a nyertesek figyelmét arra, hogy amennyiben az eredményhirdetést követő 3 (három) naptári napon belül Szervezőnél nem jelentkeznek, vagy a Szervező általi megkeresésre 3 (három) naptári napon belül nem jeleznek vissza, úgy a nyertes helyébe pótnyertes lép, a fent megjelölt határidő leteltét követően az eredeti nyertes Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetősége kizárt.

1.9.             A Szervező jogai:

Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok elvesztése), a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a játékossal szemben, aki

a.       a nyereményjáték internet oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni,

b.       visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).

Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön.

A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

10. Adatkezelés

A Játékban való részvétel az adatkezeléshez és az adatok tárolásához és továbbításához történő hozzájárulásnak minősül.

A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a regisztráció során jut hozzá, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezel.

A Játékos kijelenti, hogy a Játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a Játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Játékhoz megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt 3. személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.

A Játékos minden további feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a regisztráció során megadott adatai (felhasználói név, e-mail cím, születési idő, stb.) a Szervező adatbázisába kerüljenek, ahol 5 évig megőrzik őket, és azokat a Szervező – a Játékos esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa.

A Játékos a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy adatait kezeljék, a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból írásban kérheti a következő címen: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.).

Az adatkezelés jogalapja a Játékos engedélye. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint illetik meg.

A Játékos a regisztráció elküldésével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a Szervező a közszolgálati médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az Interneten is közzétehet. Játékos egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 93729/2016.

Az MTVA adatkezelési nyilatkozata itt található. (http://mtva.hu/hu/jogiesadatvedelminyilatkozat)

1.11.         Vegyes rendelkezések:

A Szervező nem oszt szét a jelen hivatalos Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.