Musorujsag
Élő Eredmények

Reagált a MÖSZ Rácz Félix 12 pontjára

m4sport.hu/MÖSZ
A Magyar Ökölvívó Szövetség (MÖSZ) és Rácz Félix, a Felix Promotion tulajdonosa közötti viszony az elmúlt néhány hétben eléggé elmérgesedett, a két fél közötti konfliktus megoldására pedig egyelőre halvány esély sem mutatkozik. Rácz Félix a napokban előállt 12 pontjával, melyben megjelölte az általa kívánt változásokat és problémákat a szövetség részéről. A MÖSZ elnöksége közleményben reagált az elhangzott vádakra, amivel részükről a vitát lezártnak tekintik, ezt most változtatás nélkül mutatjuk.

A MÖSZ Közleménye

Rácz Félixnek láthatólag még a Karácsony se szent, az ünnep előtti napokban 12 pontos üzenetében tett javaslatot a hazai amatőr ökölvívás általa elképzelt szabályozására. ” Mit kíván a magyar nemzet” címmel foglalták 12 pontba a Márciusi Ifjak a követeléseiket 1848-ban, most Rácz Félix vette magának a bátorságot, hogy a nyomukba lépve megfogalmazza a maga igényeit  a hazai amatőr ökölvívásra vetítve. Hogy milyen hátsó indíttatással, sanda szándékkal tette ezt, azt valószínűleg majd csak később tudhatja meg a sportvilág, azon viszont már most megrökönyödik, hogy a meghitt karácsonyi készülődés napjait is izgatásra, a sportágban meglevő egység bomlasztására használja. Ehelyett az eredeti 12 pont első sorából is kiindulhatott volna és akkor inkább letehette volna a „pennáját” és gondolkodhatott volna egy keveset. Mert mi is áll az írásban? „Legyen béke, szabadság és egyetértés.” De hát Rácz úr nem ismeri ezt a sort vagy ha igen, önös érdekeiből kiindulva  fittyet hány rá és kizárólag a maga pecsenyéjét sütögeti a karácsonyi kandalló lángjai mellett. De az még csak hagyján, hogy ezt a sort nem ismeri, de a saját maga fogalmazta pontokra vonatkozó tényekkel sincs tisztában, vagy csak részben lát rájuk. De miért is ismerné az amatőr ökölvívás tényeit egy a sikereit a profik közt elérő versenyszervező? S ha már itt tartunk, ismételten le szeretnénk szögezni azt az alapvetést, hogy – legyen bármekkora klasszis is a profi világban – Rácz Félixnek semmilyen hivatalos jogcíme és felhatalmazása nincs beleavatkozni az amatőr ökölvívás életébe. A felfogásunk szerint az meg kivált az erkölcsi normákba ütköző , hogy  annak ellenére is folytatja a rosszindulatú, konfliktusgerjesztő  támadásait, hogy a MÖSZ (Magyar Ökölvívó Szakszövetség) a versenyengedélyeik kiadásától kezdve a pénzügyi támogatásig a kezdetektől minden felmerült esetben segítette a tevékenységét, bármikor is kereste  fel a szövetséget.

A semmitmondó, megfoghatatlan pontjaival továbbra is csak a békétlenséget szítja, de ennek ellenére, a tisztánlátás érdekében és okulásul  – most utoljára – a MÖSZ  elnöksége még egyszer  pontról pontra foglalkozik ezekkel.  Mit is óhajtana kapni,ahogy Rácz úr fogalmaz, a Jézuskától?

1. „A Magyar Ökölvívó Szövetség (MÖSZ) dolgozzon az ökölvívásért, és ne az ökölvívás dolgozzon a Szövetségért!”

Nesze semmi, fogd meg jól! Ugyanolyan megfoghatatlan gondolat, mint amilyen maga Rácz Félix, angolnára emlékeztető. De hát „a stílus maga az ember” régi igazsága már rögtön az első pontban könnyen tetten érhető. Mindenesetre egy bármilyen sportágat  vezető szövetségi elnököt támadó demagóg kézikönyv mindenkor kezdődhetne a fenn idézett mondattal, csak épp a sportágat kellene behelyettesíteni. Ennyit a konkrétumról.

Ezt a kívánságát talán már ki is lehet pipálni, mert tudvalevő, hogy a MÖSZ kilenc év híján idestova egy évszázada dolgozik az ökölvívásért, szolgálja a sportágat.

2. „A magyar ökölvívás szerezze vissza régi rangját, ismét váljon tömegsporttá, sportolói szerezzenek érmeket olimpiai, világbajnoki és kontinentális megmérettetéseken!”

Az ökölvívás sohasem volt tömegsport, főleg nem abban az értelemben, ahogy a labdarúgás, kosárlabda vagy kézilabda az. Ez egy önmagában is felelőtlen felvetés, de különösen az,  figyelembe véve, hogy ma a küzdő és önvédelmi sportok „ezernyi” ága közül választhat  magának sportágat a gyerek. Arról nem beszélve, hogy az első három hónapot követő minimum vizsgán sok gyereket elvesztünk, mert kiderül, hogy alkalmatlanok erre a sportágra. Azaz az ökölvívás sohasem lesz tömegsport Magyarországon, de azt hangsúlyozni szeretném, hogy az állami támogatás felhasználásának köszönhetően az elmúlt években négyszázzal nőtt a létszámunk.

Ami az eredményességi kérdést illeti, bár az igaz, hogy húsz éve született az utolsó olimpiai aranyunk, tizenhat éve az utolsó olimpiai érmünk, de azért ez csak a medál egyik oldalának bemutatása. Mi van a másik oldalon? A teljesség igényével 2005 és 2016 között, tehát az utóbbi tíz évben ezekre a felnőtt és utánpótlás világversenyeken elért  eredményekre lehet büszke az egyetemes magyar sport, azon belül az amatőr ökölvívás:

A felnőtteknél  71 érem, az utánpótlásnál   120 érem .

Az összes érem 191, az összes pont 175 (37.17 % felnőtt és 67.83  % utánpótlás). Talán kijelenthető, hogy sok sportág szívesen cserélné el a saját eredményességét az ökölvívókéval.

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy mi is nagyon örülnénk annak, ha a legkomolyabb világbajnoki szervezeteknél, s  nem választott ellenfelekkel szemben öregbítenék tovább a Félix Promotion versenyzői a magyar boksz hírnevét.

3. „Demokratikus és NE diktatórikus legyen a döntéshozás a szövetség ügyei tekintetében.”

Bizottságok előterjesztései alapján (edzői, szakmai, ifjúsági, jogi) kerülnek a szövetség elnöksége elé a különböző javaslatok. Az elnököt demokratikusan, a törvényeknek megfelelő demokratikus úton választották. Minden elnökségi ülésről jegyzőkönyv készül, melyeket arra illetékesek a szövetségben bármikor megtekinthetnek. Ha a képviseleti demokráciát és az itt vázolt belső folyamatainkat Rácz Félix diktatórikusnak tartja,  akkor nem lehet könnyű eligazodnia a mindennapi életben sem.

4. „A MÖSZ közpénzből tartja el magát, ezért legyenek ellenőrizhetőek a kiadásai és bevételei.”

A MÖSZ  minden közpénzt továbbad az akadémiáknak és a régióknak és azon egyesületeknek, melyek sikerrel pályáznak. A MÖSZ az utolsó fillérig elszámolással tartozik az állam felé a közpénzek területén és e  tekintetben sem találtak kifogásolnivalót az elszámolásainkban. A MÖSZ természetesen saját bevételekkel is rendelkezik. Ilyen keretből támogattuk 15 millió forinttal Rácz Félixet is Erdei Zsolt búcsúmeccse kapcsán.

5. „A MÖSZ vezetőségének fizetése és végzettsége legyen transzparens, munkájuk legyen számon kérhető.”

Kérdezzük, hogy melyik be nem tartott törvény előírásaira hivatkozik a 12 pont szerzője? Amennyiben ez a Lex Rácz szava, akkor az ez eddig sehol sem jelent meg, s talán magasabb fórumon kellene kezdeményezni.

6. „A MÖSZ vezető tisztségviselői rendelkezzenek a szükséges vezetői képességekkel,  beszéljenek legalább egy idegen nyelvet, legyen számítógép-kezelői tudásuk.”

A MÖSZ apparátusban dolgozók döntő többsége rendelkezik a szükséges végzettséggel és valamennyien a gyakorlatban bizonyították rátermettségüket az elmúlt években Magyarországon rendezett világversenyek során.

7. ” Az ökölvívók a szorítóban nyújtott teljesítményük alapján legyenek a magyar válogatott tagjai!”

A MÖSZ szakmai vezetésének sohasem volt és nem is lesz érdeke, hogy a gyengébb versenyzőket válogassa és utaztassa a világversenyekre, hiszen mint minden más sportág, úgy  mi is eredménykényszer alatt dolgozunk.

8. „A versenyeken ne legyen irányított sorsolás!”

Tudvalevő, hogy az AIBA tagjainak az AIBA szabályai szerint kell működniük. Azaz ez ügyben érdemes lenne az AIBA felé kezdeményezni , hogy restaurálják saját korábbi rendszerüket, mivel az irányított sorsolást két éve megszüntették.

9. „A bírók pedig CSAK szakmai szempontok szerint döntsenek a győztes személyéről.”

Ez a pont sem több a gyanúsításnál, ezért maximálisan vissza kell utasítanunk. A bírók a legjobb tudásuk szerint igyekeznek a munkájukat végezni, de a tévedés lehetősége mindenkinél fennáll.

10. „A felnőtt válogatott (férfi/női) tagjai részesüljenek havi juttatásban!”

Ez a „követelés” is erős tájékozatlanságra utal és itt is jobb lett volna a felvetett témáknak előbb utána járni. Ugyanis azok 12-en, akik eredménnyel rendelkeznek, most is részesülnek havi juttatásban. Mellettük még további 16 versenyzőnek biztosítunk megélhetést, az U-21 programon belül, MÖSZ ösztöndíjasként. A Gerevich ösztöndíjasaink száma 5 fő sportszakember és 7 fő versenyző. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a sportolók az egyesületek tagjai és  ők versenyeztetik őket, a válogatott összetartozások és a világversenyek kivételével.

11. „Legyen átjárhatóság az amatőr és a profik között edzők tekintetében!”

Ha valakinek, Rácz Félixnek tudnia kellene, hogy ez a tétel már egy évvel ezelőtt megvalósult, köszönhetően Csötönyi Sándor MÖSZ elnök  közbenjárásának.

12. „A lobbi ne legyen egyenlő a korrupcióval!”

A 12 pont megálmodójának ha bármilyen korrupcióról tudomása volt, akkor a megfelelő szervek felé ezt jelentenie kel lett volna.

Kérjük, hogy az értelmezhetetlen vagy kétértelmű kijelentései hangoztatásával Rácz Félix úr ne rombolja tovább az ökölvívásról a társadalomban élő pozitív képet, indokolatlan támadását a szövetség vezetősége és annak elnöke ellen fejezze be és ehelyett inkább a maga háza táján söpörgessen. A saját szempontjait megértjük, hogy a média megjelenéseket kergetve még a közelgő ünnepek csendjét is hajlandó volt feláldozni, de már eljött az a pont amikor vissza kellene vonulni.  Reméljük, hogy Rácz Félix és felbujtói is értékelik  a felvetett kérdésekkel kapcsolatban adott konstruktív válaszokat és a sportág békéje érdekében visszavonulót fújnak.

A MÖSZ elnöksége jóindulatúan áll a 12 ponthoz, valamint az oktalan támadáshoz is és – többek tanácsával ellentétben – továbbra is fenn tartja a profiknak kiadott engedélyeket, mert úgy érzi, hogy ez a kötelessége, s meg kell felelnie annak a célnak, amiért megválasztották, azaz a magyar ökölvívás ügye mindenek feletti szolgálatának.  Ezzel együtt szeretnénk jelezni, hogy az elnökség a maga részéről a vitát – jelen közleménnyel –  befejezettnek tekinti.

A MÖSZ elnöksége

További tartalmak

Kapcsolódó hírek

Rácz Félix bármikor kiáll szemtől szembe Csötönyi Sándorral
Rácz Félix - aki már hosszú évek óta tagja a hazai ökölvívó-szövetségnek - az m4sport.hu kamerái előtt elmondta, változást szeretnének és bármikor kész, akár a televízió nyilvánossága előtt vitába szállni Csötönyi Sándorral, a hazai szervezet elnökével. A promóter nem szeretné, hogy személyeskedéssé fajuljon az ellentét, de kiemelte, a szövetség első embere folyamatosan mellé beszél, mindig ugyanazt a két lemezt veszi elő. A videóból kiderül mik ezek, és az is, milyen elnökre lenne szükség Rácz Félix szerint, amely tisztségért esze ágában sincs ringbe szállni.
Ökölvívás
Ezt válaszolta Csötönyi Sándor Rácz Félix 12 pontjára
Rácz Felix menedzser a karácsony közeledtével 12 pontban fogalmazta meg kéréséit a magyar ökölvívással kapcsolatban. A magyar sportági szövetség (MÖSZ) elnöke, Csötönyi Sándor az m4sport.hu megkeresésére pontról pontra reagált a Felix Promotion tulajdonosának vádjaira.
Ökölvívás
Rácz Félix nem érti, miből fakad az ellentét az amatőrök és a profik között
Rácz Félix nem érzi jogosnak Csötönyi Sándor, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökének <a href="https://www.m4sport.hu/2016/12/15/csotonyi-sandor-szerint-racz-felix-eloskodik-az-amator-okolvivason/" target="_blank">vádját</a>, miszerint az amatőr ökölvíváson élősködik. Az M4 Sportreggeliben elmondta, ha nem az ő istállóját választanák, akkor külföldön állnának profinak az öklözők, ugyanis az a boksz rendje, hogy akik amatőr szinten kifutották már magukat váltani szeretnének. Szóval nem érti, miből fakad az ellentét az egyetlen szakszövetség égisze alatt működő sportágban. A szombati budakalászi gáláról is szót ejtett, melyen WBO Europe és magyar bajnoki címmeccsel búcsúztatja az évet a Felix Promotion.
Ökölvívás
Csötönyi Sándor szerint Rácz Félix élősködik az amatőr ökölvíváson
Azok után, hogy Rácz Félix hétfőn <a href="https://www.m4sport.hu/2016/12/13/racz-felix-elgondolkodhatna-a-lemondason-az-okolvivo-szovetseg-elnoke/" target="_blank">az M4 Sport stúdiójában</a> megpendítette, ideje lenne Csötönyi Sándornak leköszönnie a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöki posztjáról, a Sportreggeli csütörtöki adásában - a <a href="https://www.m4sport.hu/2016/12/14/a-mosz-szerint-racz-felix-jogtalanul-es-durvan-beleavatkozik-az-amatorok-belugyeibe/" target="_blank">korábbi írásos közlemény</a> után - Csötönyi kijelentette, úgy látja, hazánkban a tapasztalt sportvezetők levadászása folyik, amibe most beszállt a promóter is, aki szerinte olyan, mint az angolna és a magyar bokszon élősködik. A támadást már csak azért sem érti, mert amellett, hogy elnöksége során minden tőle telhetőt megtett az utóbbi években valóban kevésbé eredményes sportágért, soha nem állt a profinak álló öklözők útjába.
Ökölvívás